Základy celoživotního zdraví podle Harvardovy univerzity

„Selský rozum říká, že co se stane v raném dětství, tvoří základ pro vše, co následuje,“ říká MUDr. Jack P. Shonkoff, ředitel Centra pro vývoj dítěte na Harvardově univerzitě. „Nyní ovšem zažíváme revoluci v biologickém výzkumu, protože začínáme rozumět, proč tomu tak je, a to na molekulární úrovni.

V tomto videu odborníci z Harvardu vysvětlují, že základy celoživotního zdraví jsou postaveny v raném dětství. Chronické stresy se odrážejí ve zdravotních problémech. Děti, které byly zneužívány nebo zanedbávány, anebo které nezažily stálou rodičovskou péči, vykazují v pozdějším věku řadu potíží: nedostatky emocionální kontroly, problémy s učením, ale i zdravotní problémy, jako je obezita, cukrovka či kardiovaskulární onemocnění.

Jak tedy ovlivnit zdravý vývoj už od raného dětství?

Vědci identifikovali tři pilíře zdravého vývoje:

  • vřelé vztahy a podnětné prostředí, ve kterém dítě žije,
  • bezpečné prostředí pro hru a život bez toxických látek včetně tabákového kouře,
  • kvalitní a vyvážená strava.
Harvardská videa

Vědecké poznatky o vývoji v raném dětství

Pokud v raném dětství dítě zažívá stres, např. z odloučení...

Harvardská videa

Dopady negativních zkušeností v raném věku na vývoj dítěte

Výzkumy ukazují, že dlouhodobý stres v raném dětství mění stavbu...

Harvardská videa

Jak toxický stres poškozuje zdravý vývoj dítěte

Při stresu se zvyšuje se tepová frekvence a stoupá hladina...

Harvardská videa

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy

Vědci se shodují, že ústavní péče představuje zvláště pro nejmenších...