Vědecké poznatky o vývoji v raném dětství

„Zkušenosti z raného dětství, a dokonce i před narozením, významně formují naše schopnosti učení, chování, ale i fyzické a duševní zdraví,“ říká MUDr. Jack P. Shonkoff, ředitel Centra pro vývoj dítěte na Harvardské univerzitě. „Zásadní je interakce s dospělým. Je to jako v tenise: jeden podá, druhý mu míček vrátí.“

Problém je, když dospělý míček nevrací – protože se dítěti nevěnuje. V tom je nezastupitelný princip primárního pečovatele, maminky, tatínka nebo někoho blízkého, který je dítěti trvale nablízku.Takovou péči nemůže sebelepší zdravotní sestra v ústavu nahradit – prostě proto, že nemá na starosti jedno dvě děti, ale celé oddělení, a protože po službě odchází od dítěte pryč.

V tomto videu vědci varují, že pokud v raném dětství dítě zažívá stres, například z odloučení blízké osoby, pak bez ohledu na jeho intelektuální předpoklady budou jeho schopnosti učení oslabeny.

„Stabilní a pečující prostředí podporuje rozvoj zdravých obvodů v mozku,“ vysvětluje harvardský vědec a pedagog MUDr. Shonkoff. „Naopak stres způsobený nejistotou, zneužitím nebo zanedbáním narušuje vytvářená nervová spojení ve stavbě mozku.“

Harvardská videa

Základy celoživotního zdraví podle Harvardovy univerzity

Děti, které byly zneužívány nebo zanedbávány, anebo které nezažily stálou...

Harvardská videa

Dopady negativních zkušeností v raném věku na vývoj dítěte

Výzkumy ukazují, že dlouhodobý stres v raném dětství mění stavbu...

Harvardská videa

Jak toxický stres poškozuje zdravý vývoj dítěte

Při stresu se zvyšuje se tepová frekvence a stoupá hladina...

Harvardská videa

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy

Vědci se shodují, že ústavní péče představuje zvláště pro nejmenších...