Pro média

Tiskové zprávy

Služby, které zabraňují odebírání dětí z rodin, zcela chybí nebo jsou na hranici své existence

Asociace Dítě a Rodina upozorňuje na systémový problém kapacity a financování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Poslanci mají poslední šanci dostat děti z kojeneckých ústavů

Odborníci zastoupení Asociací Dítě a Rodina upozorňují na poslední možnost přijmout vtomto volebním období zákon stanovující věkový limit pro umisťování dětí do ústavů. Další tiskové ...

Výzva expertů poslancům a senátorům k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Asociace se připojuje k výzvě 90 expertů k rychlému projednání novely zákona o sociálně právní ochraně dětí a klíčových pozměňovacích návrhů.

Otevřené dopisy

Asociace v médiích