Péče o ohrožené děti

Kdo jsou ohrožené děti?

Přejeme si, aby všechny děti mohly vyrůstat v bezpečí domova se svou rodinou. Některé rodiny se však nacházejí v těžkých situacích, které by mohly ohrozit vývoj dětí. Těmto dětem hrozí, že přijdou o svůj domov, u některých k tomu dokonce již došlo. Péče o takové děti stojí na třech hlavních pilířích, které spolu v nejlepším zájmu dětí musí spolupracovat: na preventivních službách, náhradní rodinné péči a na pobytových zařízeních pro děti.

Preventivní služby pro rodiny

Aby děti nemusely svůj domov opustit, poskytují naše členské organizace ohroženým rodinám preventivní sociální služby. Je totiž lepší nepříznivým sociálním situacím předcházet než pak řešit jejich následky.

Náhradní rodinná péče

Pokud je situace v rodině taková, že v ní dítě nemůže nadále zůstat, je třeba v první řadě zajistit rodinu náhradní, aby mělo láskyplný domov. Nejobvyklejšími druhy náhradní rodinné péče jsou adopce a pěstounství.

Pobytová zařízení pro děti

Soud může rozhodnout o umístění dítěte do ústavu, nejčastěji dětského domova. K tomu by však mělo být přistupováno až jako k poslednímu, když byly vyčerpány všechny možnosti, jak dítěti zaručit domov s rodinou.
ilustrační obrázek

Výzkumy a statistiky

Najděte si přehledná shrnutí i podrobná data o dětech v českých i světových studiích.

Harvardská videa

Přeložili jsme videa o zásadních zjištěních Centra pro vývoj dítěte při Harvardově univerzitě.

Slovník pojmů

Udělejte si přehled v termínech, které se týkají péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

Mapy

Zobrazte si přehledně dětské domovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Všechny příspěvky o dětské péči

ilustrační obrázek

Jak vznikala novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

V červenci se na nás obrátili studenti politologie na FSV UK s žádostí o rozhovor ...

ilustrační obrázek

Dětské domovy pro děti do tří let neplní svůj primární účel

Nová zjištění potvrzují, že jsou dětské domovy pro děti do tří let ve skutečností plné ...

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti zjistila, že významně vzrůstá počet dětí odebraných z ...

Vědecké poznatky o vývoji v raném dětství

Pokud v raném dětství dítě zažívá stres, např. z odloučení blízké osoby, pak bez ohledu ...

Základy celoživotního zdraví podle Harvardovy univerzity

Děti, které byly zneužívány nebo zanedbávány, anebo které nezažily stálou rodičovskou péči, vykazují v pozdějším ...

Dopady negativních zkušeností v raném věku na vývoj dítěte

Výzkumy ukazují, že dlouhodobý stres v raném dětství mění stavbu mozku: vzniká v něm méně ...

Jak toxický stres poškozuje zdravý vývoj dítěte

Při stresu se zvyšuje se tepová frekvence a stoupá hladina stresových hormonů. Pokud je přetížení ...

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy

Vědci se shodují, že ústavní péče představuje zvláště pro nejmenších dětí naprosto zásadní riziko pro ...

Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

Cílem analýzy bylo získat data o personálním zabezpečení dětských domovů pro děti do 3 let ...

Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Takto obsáhlý dokument o tom, jak žijí pěstounské rodiny, dosud nebyl v ČR realizován. Podařilo ...

Analýza čerpání příspěvku na doprovázení

Příspěvek na doprovázení činí 48 000 Kč ročně na jednu rodinu. Dle finanční analýzy doprovázejících ...

Kojenecké ústavy: Co o nich říká česká veřejnost?

Češi jsou přesvědčeni o tom, že kojenecké ústavy nejsou pro malé děti ideální, ale zároveň ...

Pěstounská péče: Každý třetí Čech by o ní uvažoval

Téměř třetina (31 %) respondentů by uvažovala o dlouhodobém pěstounství nebo osvojení po vychování vlastních ...

Dětská centra a kojenecké ústavy podle NZIS

Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno ...