Asociace Dítě a Rodina

Asociace Dítě a Rodina, z. s., je největším sdružením svého druhu v České republice. Zahrnuje téměř 80 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí, primárně ve své vlastní rodině, pokud to není možné, pak v rodině náhradní.

Aktuality

Péče o ohrožené děti

Výzkumy a statistiky

Nejnovější články

Vystupující panelisté na tiskové konferenci iniciativy Za bydlení
Aktuálně Otevřené dopisy

Navzdory sociální krizi vláda nevrátila evropské peníze sociálním službám

Dnes se konala online tisková konference iniciativy Za bydlení, jíž je Asociace Dítě a Rodina ...

Aktuálně

Na pozici tajemnice Asociace nastupuje Iveta Dvořáková

Na uvolněné místo tajemnice nastupuje zkušená projektová manažerka Iveta Dvořáková, někdejší vedoucí nízkoprahového zařízení pro ...

Aktuálně

Jak se od nového roku mění příspěvky v oblasti pěstounské péče

Od 1. ledna 2023 se zvyšují příspěvky pro pěstouny, doprovázející organizace i zařízení pro děti ...

Z výzkumů a statistik o péči o ohrožené děti

0 dětí

žije v kojeneckých ústavech.
Dětí do 3 let je přitom jen 228.

(Zdroj: MPSV 2021)

0 % dětí

se z kojeneckých ústavů
vrací zpět do své rodiny.

(Zdroj: ÚZIS 2020)

0 dětem

může být poskytnuta pomoc v jejich rodině za částku vynaloženou na 1 dítě v kojeneckém ústavu.

(Zdroj: Lumos 2018)

Péče o ohrožené děti

Nejvhodnější variantou pomoci dítěti je podpora dítěte v jeho rodině. Pokud dítě nemůže setrvat ve své rodině, měli bychom mu zajistit péči v rodině náhradní. Až poslední instancí má být ústavní péče v podobě malých pobytových zařízení rodinného typu.

Preventivní služby pro rodiny s dětmi

Protože 2/3 dětí v ČR jsou do ústavů umisťovány ze sociálních důvodů, základem je pomoc biologické rodině. Ta také stojí stát nejméně prostředků.

Náhradní rodinná péče

V případě, že pomoc rodině není účinná, nabízí se různé formy náhradní rodinné péče: např. přechodná, příbuzenská či zprostředkovaná pěstounská péče.

Pobytová zařízení pro děti

V případě, kdy je nutná ústavní péče, je pro zdravý psychický i zdravotní vývoj nezbytné vytvořit bezpečné zázemí v malé pobytové skupině.

Informace z médií

Staňte se členem Asociace

Členy Asociace se mohou stát právnické osoby, které působí v oblasti péče o ohrožené děti. Pokud souhlasíte s našimi cíli, připojte se k nám, a rozšiřte tak členskou základnu. Čím více nás bude, tím větší váhu bude mít náš hlas.

Náš tým

Bc. Iveta Dvořáková

Tajemnice

Jan Košťálek

Koordinátor

Mgr. Michael Kudela

Tiskový servis

Řídicím orgánem Asociace Dítě a Rodina je výbor, který má šest členů. V současnosti jej tvoří tito dlouholetí experti z oblasti péče o ohrožené děti:

Kontrolním orgánem Asociace Dítě a Rodina je revizor. Aktuálním revizorem je Mgr. Martina Ekrtová, Host Home-Start ČR.

Naši partneři

Chcete-li nás podpořit, napište nám.

Kontakty

Asociace Dítě a Rodina, z.s

Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2

+420 702 018 081
info@ditearodina.cz

IČO: 04225350

Korespondenční adresa

Lahovská 85
159 00 Praha 5
Datová schránka: ezp78w8

Bankovní spojení

č.ú.: 2021190009/6000