Výzkumy a statistiky

Výzkumy a statistiky

Zde získáte zajímavá data o ohrožených dětech a jejich rodinách z našich i světových studií.

ilustrační obrázek

Jak vznikala novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

V červenci se na nás obrátili studenti politologie na FSV UK s žádostí o rozhovor ...

ilustrační obrázek

Dětské domovy pro děti do tří let neplní svůj primární účel

Nová zjištění potvrzují, že jsou dětské domovy pro děti do tří let ve skutečností plné ...

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023

Zpráva o stavu péče o ohrožené děti zjistila, že významně vzrůstá počet dětí odebraných z ...

Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

Cílem analýzy bylo získat data o personálním zabezpečení dětských domovů pro děti do 3 let ...

Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Takto obsáhlý dokument o tom, jak žijí pěstounské rodiny, dosud nebyl v ČR realizován. Podařilo ...

Analýza čerpání příspěvku na doprovázení

Příspěvek na doprovázení činí 48 000 Kč ročně na jednu rodinu. Dle finanční analýzy doprovázejících ...

Kojenecké ústavy: Co o nich říká česká veřejnost?

Češi jsou přesvědčeni o tom, že kojenecké ústavy nejsou pro malé děti ideální, ale zároveň ...

Pěstounská péče: Každý třetí Čech by o ní uvažoval

Téměř třetina (31 %) respondentů by uvažovala o dlouhodobém pěstounství nebo osvojení po vychování vlastních ...

Dětská centra a kojenecké ústavy podle NZIS

Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno ...