Dopady negativních zkušeností v raném věku na vývoj dítěte

Co opomenete u dítěte v raném dětství, budete později jen těžko napravovat: „Je to jako otvírat půltunové dveře – půjde to, ale s enormním vypětím,“ říká Charles A. Nelson, Ph. D., z lékařské fakulty Harvardské univerzity. V tomto videu mluví různí odborníci o prvních letech života dítěte. Jasný závěr zní: co se stane do tří, čtyř či pěti let věku, je zcela zásadní pro další vývoj až do dospělosti.

Výzkumy ukazují, že dlouhodobý stres v raném dětství mění stavbu mozku: vzniká v něm méně nervových spojení. To může mít dopad na chování, učení, ovlivňovat fyzické i mentální zdraví. Nejdůležitějším faktorem pro pozitivní zkušenosti u malých dětí, je citlivý dospělý, který je trvale přítomen v životě dítěte. Ten umožňuje dětskému mozku zažívat nadšení z učení a podporuje zdravý vývoj dítěte.

Harvardská videa

Vědecké poznatky o vývoji v raném dětství

Pokud v raném dětství dítě zažívá stres, např. z odloučení...

Harvardská videa

Základy celoživotního zdraví podle Harvardovy univerzity

Děti, které byly zneužívány nebo zanedbávány, anebo které nezažily stálou...

Harvardská videa

Jak toxický stres poškozuje zdravý vývoj dítěte

Při stresu se zvyšuje se tepová frekvence a stoupá hladina...

Harvardská videa

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy

Vědci se shodují, že ústavní péče představuje zvláště pro nejmenších...