O nás

Poslání Asociace Dítě a Rodina

Naším posláním je přispívat ke zlepšování a rozvoji systému podpory rodiny tak, aby všechny děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí, zejména aby:

Naše cíle

Rozvoj systému péče o ohrožené děti

Sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jedno odpovědné ministerstvo

Zvyšování kvality všech služeb v systému péče o ohrožené děti

Ochrana práv dítěte, zejména právo dítěte na rodinu

Rozvoj všech forem náhradní rodinné péče, aby byla dostupná všem dětem bez rozdílu

Podpora transformace ústavní péče v pobytové služby rodinného typu

Co děláme

Činnost Asociace Dítě a Rodina je zaměřena především na:

Členství

Asociace Dítě a Rodina v současné době sdružuje 76 organizací, které působí v oblasti péče o ohrožené děti, a to jak v oblasti náhradní rodinné péče, podpory dítěte v původní rodině, tak i mladých dospělých, opouštějících ústavní péči. Pokud souhlasíte s našimi cíli, připojte se k nám, a rozšiřte tak členskou základnu.

Struktura Asociace

Bc. Iveta Dvořáková

Tajemnice

Jan Košťálek

Koordinátor

Mgr. Michael Kudela

Tiskový servis

Řídícím orgánem Asociace Dítě a Rodina je výbor, který má šest členů. V současnosti jej tvoří tito dlouholetí experti z oblasti péče o ohrožené děti:

Kontrolním orgánem Asociace Dítě a Rodina je revizor. Aktuálním revizorem je Mgr. Martina Ekrtová, Host Home-Start ČR.