Tiskové zprávy

Počet dětí v ústavech klesá, chybí však prostředky na prevenci odebírání dětí z rodin

Asociace vyzývá k valorizaci příspěvku na výkon pěstounské péče a příspěvku pro zřizovatele zařízení pro ...

Přístup vlády ohrožuje pěstounskou péči i děti vyžadující okamžitou pomoc

Asociace vyzývá k valorizaci příspěvku na výkon pěstounské péče a příspěvku pro zřizovatele zařízení pro ...

Služby, které zabraňují odebírání dětí z rodin, zcela chybí nebo jsou na hranici své existence

Asociace Dítě a Rodina upozorňuje na systémový problém kapacity a financování sociálně aktivizačních služeb pro ...

Poslanci mají poslední šanci dostat děti z kojeneckých ústavů

Odborníci zastoupení Asociací Dítě a Rodina upozorňují na poslední možnost přijmout vtomto volebním období zákon ...

Výzva expertů poslancům a senátorům k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Asociace se připojuje k výzvě 90 expertů k rychlému projednání novely zákona o sociálně právní ...

Podporujeme požadavek na zrušení ústavní péče

Již třicet let se snažíme, aby byly napraveny křivdy z 50. let, kdy ústavy vznikaly ...

Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

V lednu 2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Asociace požádala ...

Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Takto obsáhlý dokument o pěstounech, jejich dětech a životech těchto rodin dosud nebyl v České ...