Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Asociace Dítě a Rodina zveřejňuje výsledky obsáhlé analýzy o pěstounských rodinách a dětech v pěstounské péči v České republice. Analýza vznikla na základě vlastního průzkumu mezi organizacemi Asociace, které pěstounské rodiny doprovázejí a poskytují jim nezbytné zázemí.

Takto obsáhlý dokument o věku, bydlišti či vzdělání pěstounů, o počtu dětí v rodině, jejich věku nebo zdravotním stavu dosud nebyl v České republice realizován. Celkem se podařilo anonymně získat údaje o 1004 pěstounech v 11 krajích, v jejichž péči bylo 1463 dětí. Podíly jednotlivých typů pěstounské péče, tedy příbuzenská, dlouhodobá a na přechodnou dobu, odpovídaly celostátnímu průměru.

Nepovedlo se nám zobrazit soubor, ale můžete si ho stáhnout.

Nepovedlo se nám zobrazit soubor, ale můžete si ho stáhnout.