Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

V lednu 2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Asociace požádala všechny dětské domovy pro děti do 3 let věku o poskytnutí informace o počtu odborných pracovníků působících v zařízení k 31. 1. 2019. Nakonec odpovědělo všech 25 z 25 zařízení. Debata o ústavní péči pro nejmenší děti je stále velmi živá. Odpůrci kojeneckých ústavů a zastánci profesionální pěstounské péče a větší práce s biologickou rodinou zdůrazňují význam kvalitních raných vztahů pro další vývoj osobnosti a zdravý vývoj mozku. Zásadní argument zastánců kojeneckých ústavů je, že tyto ústavy provádí komplexní diagnostiku dětí a poskytují komplexní zdravotní péči o děti, kterou nemůže nabídnout náhradní rodinná péče. Cílem analýzy bylo získat data o personálním zabezpečení dětských domovů pro děti do 3 let a jejich schopnosti poskytovat komplexní zdravotní péči o děti.

Nepovedlo se nám zobrazit soubor, ale můžete si ho stáhnout.