Pěstounská péče i děti vyžadující okamžitou pomoc jsou v ohrožení

Asociace Dítě a Rodina zaslala 20. září vládě ČR otevřený dopis, v němž vyzývá k valorizaci státního příspěvku na výkon pěstounské péče a státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Těchto typů služeb sociálně-právní ochrany dětí se netýká chystané dofinancování sociálních služeb. Zůstávají tak jediné, kterým v tomto roce nebudou pokryty zvýšené provozní náklady.

„U příspěvku na výkon pěstounské péče došlo za celou dobu jeho existence od roku 2013 k navýšení o pouhých 12,5 %, přičemž míra inflace za stejnou dobu dosáhla 35 %. Všechny možnosti úspor již byly vyčerpány. Za této situace nemůžeme poskytovat pěstounským rodinám péči, kterou potřebují, zejména dětem, které jsou nejvíce traumatizované a do budoucna nejvíce ohrožené,“  popisuje David Svoboda, předseda Asociace Dítě a Rodina.  

„Příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl od počátku nastaven ve zcela nevyhovující výši. V minulém roce sice došlo k částečnému zlepšení situace, přesto nejsme schopni ufinancovat provoz zařízení a byli jsme nuceni jeho činnost v tomto roce ukončit,“  varuje Miroslava Flemrová, ředitelka organizace Dům tří přání, která se věnuje pomoci dětem a rodinám v náročných životních situacích.

„Přitom i pro oba příspěvky platí argumenty, které jsou uváděny v důvodové zprávě k navyšovaným příspěvkům, zejména vysoká inflace v roce 2022. I tyto organizace musí svítit, topit, pracovníci ZDVOP musí poskytnout dětem stravu i ošacení, sociální pracovníci doprovázejících organizací musí dojíždět do pěstounských rodin, aby reagovali na jejich potřeby, rostou ceny vzdělávání i dalších služeb, kterou jsou organizace povinny zajistit pěstounům,“  doplňuje Anna Krbcová, tajemnice Asociace.

Že je sociálně-právní ochrana dětí dlouhodobě opomíjenou oblastí, dokládá i fakt, že státní rozpočet na sociální služby se mezi lety 2013 a 2022 více než ztrojnásobil (6,5 mld. Kč v 2013 vs. 23,6 mld. Kč bez mimořádné dotace v 2022). Rovněž téměř dvojnásobné tarifní navýšení platů a mezd pracovníků v sociálních službách se netýká zaměstnanců v sociálně-právní ochraně dětí. Odborníci z oblasti péče o ohrožené děti proto požadují, aby vláda svůj postoj přehodnotila a prostředky valorizovala, a to minimálně o 20 %.

„Náročná doba, jaké nyní čelíme, vyžaduje efektivní a cílené vynakládání finančních prostředků, a to v první řadě do prevence, aby se předešlo krizovým scénářům. Navrhované navýšení je podmínkou toho, aby systém péče o ohrožené děti i nadále plnil svoji úlohu a předcházel rozpadu rodin a nadměrnému, zbytečnému a traumatizujícímu umisťování dětí do ústavních zařízení,“  doplňuje David Svoboda.

Tiskovou zprávu v jejím plném znění si stáhněte níže.

Nepovedlo se nám zobrazit soubor, ale můžete si ho stáhnout.

Další tiskové zprávy: