Služby, které zabraňují odebírání dětí z rodin, zcela chybí nebo jsou na hranici své existence

Asociace Dítě a Rodina upozorňuje na systémový problém kapacity a financování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Další tiskové zprávy: