V Česku chybí služby, které zabraňují odebírání dětí z rodin

Asociace Dítě a Rodina upozorňuje na systémový problém kapacity a financování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.