25. listopadu proběhla 6. členská schůze

Ve čtvrtek 25. listopadu se uskutečnila 6. členská schůze, vzhledem k vývoji epidemie pouze prostřednictvím videokonference. Tajemnice Anna Krbcová shrnula aktivity Asociace v uplynulém roce a představila plánovanou činnost pro rok 2022. Prostor k prezentaci dostala i iniciativa 8000 důvodů, která upozorňuje na problematiku ústavní péče v ČR. Za iniciativou stojí Nadace J&T, která je zároveň zakládající organizací Asociace Dítě a Rodina. 

Děkujeme všem účastníkům, kteří si vyhradili čas – schůze se zúčastnili zástupci 38 členských organizací. 

Zde jsou k dispozici všechny tři prezentace:


Kategorie: