Newsletter Asociace Dítě a Rodina – červen 2023

Vážení členové Asociace Dítě a Rodina,

připravili jsme pro vás nové vydání newsletteru, ve kterém shrnujeme činnost Asociace v uplynulých třech měsících.  

Novou členkou výboru se stala Klára Konvalinová

Po dlouhé diskuzi byla 12. dubna novým členem výboru Asociace zvolena paní Klára Konvalinová, zástupkyně ředitelky a vedoucí odborných služeb organizace Dům tří přání, z. ú. Děkujeme našim členským organizacím za zaslané návrhy na jmenování a všem navrhovaným za jejich chuť podílet se spolu s námi na chodu a rozvoji Asociace. Klára nás bude dále zastupovat při jednáních s Českou asociací pro psychoterapii.

Výstupy Asociace

Prostřednictvím otevřeného dopisu předsedům vládních stran jsme vyjádřili svůj nesouhlas s možností provozovat dětské domovy pro děti do tří let až do konce roku 2026. V dopise jsme také znovu apelovali na poslance, aby navýšili příspěvek na výkon pěstounské péče. K tomuto dopisu jsme vydali i tiskovou zprávu.

V červnu jsme odeslali ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi Argumentář k nákladovosti na výkon pěstounské péče. I tento materiál je k dispozici na našich webových stránkách.

Tajemnice Iveta Dvořáková prezentovala činnost Asociace na setkání členů Platformy Do dospělosti. Poté jsme podpořili Memorandum o vzájemné spolupráci neziskových organizací a pobytových zařízení, které platforma vydala. Memorandum je výstupem diskusí o nejvhodnější formě programů nabízených dětem a mladým dospělým, kteří vyrůstají v pobytových zařízeních.

Na konci června jsme obdrželi výrok auditora, který si můžete prohlédnout i s krátkým shrnutím našich loňských aktivit ve Výroční zprávě Asociace za rok 2022.

Spolupráce Asociace s dalšími subjekty

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo práce na nové právní úpravě ochrany dětí a podpory rodin, která má nahradit zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Členové výboru Asociace se stali členy expertních týmů a účastnili se dvou zatím proběhlých setkání, na kterých se tento zákon projednával.

V červnu jsme pořádali setkání, kterého se zúčastnilo pět desítek zástupců sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nejen z řad členských organizací Asociace. Smyslem tohoto setkání bylo hledání společných východisek a základních postupů v sociálně právní ochraně dětí (SPOD) pro pracovníky OSPOD, škol, ZDVOP, kojeneckých ústavů, dětských domovů, středisek výchovné péče, diagnostických ústavů, poradenských zařízení, SAS RD a doprovázejících organizací pro pěstounské rodiny.

V květnu jsme se zúčastnili semináře, který se věnoval jednorázovému kontaktu dítěte s rodičem. Seminář pořádala naše členská organizace Amalthea. Navázali jsme užší spolupráci s Dobrou rodinou v rámci jejího projektu Rodinná síť. Dobrá rodina a odbornice z Domu tří přání nám také pomohly s bouráním mýtů vztahujících se k pěstounské péči, když jsme se na konci června v rámci doprovodného programu zúčastnili hudebního festivalu Metronome Prague. Zde jsme také představili výstavu fotografií a úryvků z připravované knihy Náhradka, kterou navštívila také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková.

Výstupy dalších organizací

V rámci iniciativy 8000 důvodů vznikly Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023 a Zpráva o dětských domovech pro děti do tří let za rok 2023 vypracované Nadací J&T ve spolupráci s MPSV a MŠMT. Jménem iniciativy poskytla v reportáži ČT Barbora Křižanová vyjádření k odkladu zrušení kojeneckých ústavů až na rok 2026.

Závěrem bychom vás rádi pozvali na pravidelné setkání členských organizací Asociace, které letos proběhne 23. listopadu v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 4.

Děkujeme, že jste s námi a přejeme všem krásné léto!

Asociace Dítě a Rodina