Newsletter Asociace Dítě a Rodina – prosinec 2022

Vážení členové Asociace Dítě a Rodina,

připravili jsme pro vás nové vydání newsletteru, ve kterém shrnujeme činnost Asociace v uplynulých třech měsících.  

Spolupráce s Ministerstvem práce a soc. věcí

26. října proběhla schůzka s náměstkyní sekce rodinné politiky a sociálních služeb MPSV Zdislavou Odstrčilovou, na které členové výboru Asociace probírali navýšení příspěvku na doprovázení a terapeutické rodičovství. Na základě našeho otevřeného dopisu vláda předložila Návrh na zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče a příspěvku pro zřizovatele ZDVOP o 10 %.  V meziresortním řízení jsme tento návrh připomínkovali. Návrh byl schválen 14. prosince, od nového roku tak bude příspěvek na doprovázení činit 59 400 Kč.

V říjnu se zástupci Asociace účastnili dvou schůzek pracovní skupiny k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí. Dále jsme na Ministerstvo práce a soc. věcí zaslali podnět členských organizací v souvislosti s vyúčtováním a vracením příspěvku na doprovázení.

Spolupráce s dalšími subjekty

Předseda a tajemnice Asociace se zúčastnili 18. schůze Výboru pro sociální politiku PSP ČR, kde se projednávala aktuální situace v oblasti sociálně právní ochrany dětí, a následné schůzky s poslankyní Janou Hanzlíkovou (ANO).

Členové Výboru Asociace se nadále účastní pravidelných konzultací s experty Advokačního fóra Nadace OSF. Cílem těchto konzultací je vypracování advokační strategie Asociace a vytvoření pozičních dokumentů, ve kterých budou definovány hlavní cíle Asociace. Tajemnice Asociace se také účastnila dvoudenního workshopu Advokačního fóra k vytvoření mediální strategie.

Asociace hledá tajemníka

Asociace hledá tajemníka (tajemnici) / provozního manažera (manažerku). Veškeré informace o této pozici najdete zde: www.jobs.cz/rpd/1608347205. V případě Vašeho zájmu nám odpovězte přes kontaktní formulář Jobs.cz.

Výstupy dalších organizací

Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení vydaly na základě analýzy dat z roku 2021 zprávu Energetická chudoba a její řešení. Tato studie ukazuje, že nepřiměřeně vysoké výdaje na energie představují závažný strukturální problém, který byl v ČR dlouhodobě přehlížen. Kompletní zprávu lze stáhnout přímo ze stránek Hnutí DUHA.

ALTER EGO – institut pro podporu vzdělanosti Vás zve na prezentaci on-line aplikace pro (sebe)hodnocení úrovně zvládnutí devíti nově definovaných kompetencí specializovaného Kompetenčního modelu doprovázení. Prezentace se uskuteční on-line dne 5. 1. 2023 od 16 hodin. Odkaz pro připojení  najdete na webových stránkách nahradka.cz.

Děkujeme, že jste s námi, a těšíme se na spolupráci i v dalším roce. Přejeme vám přijemné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok!

Asociace Dítě a Rodina