Newsletter Asociace Dítě a Rodina – červen 2022

Vážení členové Asociace Dítě a Rodina,

připravili jsme pro vás nové vydání newsletteru, ve kterém shrnujeme činnost Asociace v uplynulých třech měsících.

Financování doprovázejících organizací a SAS RD

Jedním z hlavních témat, kterým jsme se v uplynulých měsících věnovali, byly nedostatečné kapacity a podfinancování sociálně-aktivizačních služeb. Před tímto problémem jsme na začátku května varovali prostřednictvím tiskové zprávy. Týden nato jsme se sešli s náměstkyní ministra práce paní Zuzanou Freitas Lopesovou, abychom diskutovali o podpoře preventivních služeb (zejména SAS) a ukotvení psychoterapie v sociální oblasti včetně jejího financování.

Následně jsme rozeslali krátký dotazník našim členských organizacím, abychom zmapovali současnou situaci kolem SAS. Odpovědi budou použity při dalším jednání s MPSV. V této souvislosti jsme se 30. června obrátili na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku prostřednictvím otevřeného dopisu.

V současné době stále usilujeme i o navýšení příspěvku na doprovázení pěstounů rozhodnutím vlády. U Českého statistického úřadu jsme si ověřili, že byla naplněna podmínka pro toto navýšení (růst indexu spotřebitelských cen o více než 5 %). Poté jsme na splněnou podmínku upozornili MPSV a apelovali jsme na navýšení příspěvku.

Také o tomto tématu jsme hovořili s náměstkyní Lopesovou a 1. června jsme odeslali dopis ministru Jurečkovi. Pana ministra jsme upozornili, že ačkoli programové prohlášení vlády obsahuje závazek efektivnější pomoci ohroženým dětem, posílení kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a zkvalitnění systému náhradní rodinné péče, realita tomu neodpovídá, naopak se situace oproti minulému roku zhoršuje. Ministra jsme vyzvali k řešení situace a nabídli jsme mu naši spolupráci.

Další změny v sociálně právní ochraně dětí

Účastnili jsme se několika setkání pracovních skupin k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí. Projednávanými tématy byla například možnost sloučení svěřenectví s nesprostředkovanou pěstounskou péčí či zefektivnění procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Za vámi zaslané názory k tomuto tématu děkujeme.

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo 27. května teze připravované novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Nyní budou probíhat intenzivní diskuse, do meziresortního řízení půjde novela v říjnu a do konce roku by měla být předložena Vládě ČR. Předpokládá se, že novela nabyde účinnosti k 1. červenci 2023. I tentokrát měly naše členské organizace možnost se k tezím novely vyjádřit.

Spolupráce s dalšími subjekty

Asociace je jednou z dvanácti organizací, které dostanou od Nadace OSF podpůrný balíček v podobě třiceti konzultačních hodin v rámci projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“, který je financován z programu Active Citizens Fund ČR. V květnu jsme se proto účastnili dvoudenního workshopu Advokačního fóra na téma „Jak si vytvořit a realizovat advokační strategii“. Další konzultace budou následovat v průběhu tohoto roku.

V rámci iniciativy Za bydlení odešla společná výzva vládě Petra Fialy k navrácení převedených finančních prostředků ze strukturálních fondů zpět do sociálního fondu ESF+, aby alokace financí odpovídala návrhu Evropské komise.

Závěrem ještě upozorňujeme, že jsme 14. června obdrželi výrok auditora, který si můžete spolu s krátkým shrnutím našich loňských aktivit přečíst ve Výroční zprávě Asociace za rok 2021.

Děkujeme, že jste s námi, a těšíme se na pokračující spolupráci. Přejeme vám pohodové léto!