Newsletter Asociace Dítě a Rodina – březen 2023

Vážení členové Asociace Dítě a Rodina,

připravili jsme pro vás nové vydání newsletteru, ve kterém shrnujeme činnost Asociace v uplynulých třech měsících.  

Novou tajemnicí se stala Iveta Dvořáková

Iveta Dvořáková

Nejdůležitější změnou, která se v Asociaci odehrála, byl příchod Ivety Dvořákové na pozici tajemnice. Iveta již dříve pracovala jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež provozovaného kolínskou organizací Prostor plus a má bohaté zkušenosti jako projektová manažerka. Ve funkci tajemnice tak po pěti letech vystřídá Annu Krbcovou, které tímto děkujeme za její oddanost Asociaci a přejeme mnoho úspěchů nejen v pracovním životě.

Mezi členy Asociace jsme přivítali Ulitu života

Tato organizace od roku 2019 poskytuje služby především v oblasti náhradní rodinné péče, např. doprovázení pěstounských rodin, ale také poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Spolupráce Asociace s dalšími subjekty

Asociace se stala oficiálním připomínkovým místem v meziresortním připomínkovém řízení k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Požádali jsme zástupce našich členských organizací, aby si prostudovali navrhované změny v zákoně a případně se k nim vyjádřili. Zaslané podněty jsme předali legislativnímu odboru MPSV s žádostí o jejich zapracování. Připomínky budeme také řešit v rámci připravované TZ a otevřeného dopisu adresovaného relevantním politickým subjektům. O vyjádření jsme naše členské organizace žádali také v souvislosti s novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Účastnili jsme se setkání iniciativy Za bydlení k novému zákonu o dostupném bydlení a nadále komunikujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí v souvislosti s vyúčtováním a vracením příspěvku na doprovázení. Porovnali jsme výdaje na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v jednotlivých krajích za posledních pět let. Získaná data bychom rádi využili pro další advokační činnost. O výstupech vás budeme informovat.

V únoru jsme se zúčastnili setkání České asociace pro psychoterapii (ČAP) k zamýšlenému ustanovení Komory psychologů a psychoterapeutů. Odborníkům z řad klinických psychologů, rodinných poradců a zástupcům Ministerstva zdravotnictví jsme připomněli důležitost dostupnosti psychoterapeutické péče v sociální práci. Byl vypracován návrh věcného záměru zákona o psychologických a psychoterapeutických službách, pro který ČAP v současné době hledá politickou podporu.

Asociace v médiích

Tajemnice Anna Krbcová poskytla ještě před svých odchodem rozhovor Českému rozhlasu k tématu novely zákona o SPOD. Vstupy byly vysílány 15. února během několika relací zpravodajství Radiožurnálu, část vyjádření byla otištěna také na portálu iRozhlas.cz.

Bývalá tajemnice také se členkou výboru Miroslavou Flemrovou poskytla rozhovor pro pořad Dobro skladem. Epizodu podcastu zakladatelek neziskové organizace Fandi mámám Petry Květové Pšeničné a Žanety Slámové si můžete poslechnout na talk.youradio.cz.

Rezignace Miroslavy Flemrové

Ke konci února rezignovala na svou pozici členky výboru Asociace Miroslava Flemrová z důvodu ukončení svého působení v organizaci Dům tří přání. Obrátili jsme se na naše členské organizace, abychom společně vybrali jejího nástupce nebo nástupkyni. O tom, kdo se stane jeho novým členem, výbor rozhodne na zasedání dne 12. dubna.

Výstupy dalších organizací

Iniciativa Za bydlení s podporou Asociace a dalších organizací odeslala na Světový den sociální práce otevřený dopis premiéru Fialovi, v nemž jeho vládu vyzvala k vrácení 270 milionů eur do Evropského sociálního fondu plus. Tyto finanční prostředky převedla vláda Andreje Babiše na podporu Fondu soudružnosti (podpora investic do živ. prostředí, transevrospké dopravní sítě a na technickou podporu).

výzva iniciativy Za bydlení

Česká televize ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a kraji České republiky připravila unikátní projekt o rodičovství s důrazem kladeným na pěstounské rodiny. Čtrnáctidílný seriál Plné hnízdo režírovala Linda Kallistová Jablonská, autorka dalších úspěšných dokumentů s podobnou tématikou. Natáčení se účastil mj. i předseda Asociace, David Svoboda.

logo projektu Plné hnízdo

Děkujeme, že jste s námi, a děkujeme též prvním organizacím, které uhradily členský poplatek. Přejeme všem krásné jaro!

Asociace Dítě a Rodina