Newsletter Asociace Dítě a Rodina – březen 2022

Vážení členové Asociace Dítě a Rodina,

přišlo jaro a s ním je tu i náš newsletter, ve kterém se věnujeme následujícím tématům.

Spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí

V prosinci se předseda Asociace David Svoboda stal členem pracovní skupiny MPSV pro náhradní péči v rámci Akčního plánu k Národní strategii ochrany práv dětí. V letošním roce jsme pak byli nominování do dalších dvou pracovních skupin – k náhradní rodinné péči a ke koncepci veřejnoprávní ochrany dětí.

David Svoboda je zároveň od minulého roku členem pracovní skupiny k tvorbě metodiky doprovázení a k rolím a kompetencím jednotlivých aktérů při výkonu pěstounské péče. Práce na materiálu k tomuto tématu byly po novém roce pozastaveny, protože se MPSV primárně věnovalo změnám souvisejícím s novelou zákona o SPOD.

Tajemnice Asociace Anna Krbcová vystoupila v reportáži 168 hodin, která popisovala nově stanovené dávky pěstounů. Také letos budeme pracovat na podpoře systémových změn v oblasti pěstounské péče.

Změny v Asociaci: nová členka výboru a nová členská organizace

Dlouholetá členka výboru Jindra Šalátová rezignovala na svůj post, aby se mohla plně věnovat SOS dětským vesničkám. Tímto bychom Jindře ještě jednou rádi poděkovali za její práci a přejeme mnoho úspěchů v nově otevřené pobočce v Havířově.

Zároveň se tak uvolnila pozice místopředsedy výboru – tím byl na únorové schůzi jmenován Michal Němec, ředitel Preventu 99. Novým členem výboru Asociace se následně stala Mgr. Miroslava Flemrová, ředitelka Domu tří přání.

Počet členů se navýšil na 79, když jsme přijali žádost o členství od společnosti Bunkr se sídlem ve Třinci. Bunkr se už patnáct let zaměřuje především na prevenci rizikového chování u dětí a mladistvých, kteří se ocitli v náročných sociálních situacích.

Spolupráce s dalšími subjekty

Účastnili jsme se kulatého stolu v Senátu k tématu dostupnosti psychoterapeutické péče, kde tajemnice Asociace Anna Krbcová prezentovala situaci v sociální oblasti, a navázali jsme užší spolupráci s Českou asociací pro psychoterapii. Následně jsme byli vyzváni, abychom nominovali nového člena výboru ČAP.

Dne 21. února proběhla schůzka s MŠMT s oddělením metodického řízení a podpory přímo řízených organizací. Tématem schůzky byla prevence a spolupráce dětských domovů se sociálně aktivizačními službami. MŠMT nám poskytne prostor v časopisech Prevence a Třídní učitel.

Apelovali jsme na Vládu ČR, aby se zabývala jmenováním nového vládního zmocněnce pro lidská práva. V otevřeném dopise učeném členům vlády a předsedům poslaneckých klubů jsme vyjádřili podporu Mgr. Kláře Laurenčíkové, současné předsedkyni Vládního výboru pro práva dítěte.

Stejně jako v loňském roce výbor odsouhlasil členský poplatek pro rok 2022, jehož výše činí 2000 Kč.

Výstupy dalších organizací

Nadační Fond Krok domů vydal průvodce „Společně po svých pro všechny, kdo ovlivňují životy dospívajících, kteří vyrůstají v pobytových zařízeních. Průvodce přináší čtenářům souhrný pohled na témata, kterým bychom měli věnovat pozornost při přípravě dospívajících osob na samostatný život. Děkujeme ředitelce Kláře Chábové, že jsme se na její pozvání mohli účastnit křtu knihy.

Organizace Nadání a dovednosti spustila projekt Career Boost Academy, jehož součástí je také program Jobstart. Ten pomáhá znevýhodněným dětem objevit jejich silné stránky, a nastartovat tak jejich kariéru. Jobstart je určený všem studentům od 17 do 21 let a poběží v průběhu celého roku.

Společnost Sociofaktor pro iniciativu 8000důvodů vypracovala analýzu současného stavu pěstounské péče na přechodnou dobu v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na charakteristiku pěstounů i dětí, které jsou v PPPD umístěny. Díky tomu může nabídnout i doporučení pro další zlepšování pěstounské péče nejen v tomto kraji.

Vážíme si Vaší spolupráce a přejeme příjemný týden.