Důvody založení Asociace Dítě a Rodina

Systém péče o ohrožené děti v ČR je silně ovlivněn stavem před rokem 1989, kdy vláda řešila péči o potřebné jejich umístěním do velkokapacitních ústavů. Přestože byly po roce 1989 přijaty důležité úpravy zákonů týkajících se ohrožených dětí a jejich rodin, byl vývoj systému náhradní rodinné péče v České republice ve srovnání s ostatními evropskými státy velmi pomalý a pozitivní legislativní změny se obtížně prosazovaly v praxi. Proto se v červnu 2015 sedm zakládajících organizací rozhodlo založit Asociaci Dítě a Rodina.

Zákládajícími organizacemi byly:
Amalthea, o. s.
Centrum podpory, o. p. s.
Dobrá rodina, o. p. s.
Nadace Sirius
Nadační fond J&T
Rozum a cit, zapsaný spolek
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Asociace navazovala na dlouholetou aktivitu projektu Komunikačních mostů, v současné době organizovaných Nadací J&T, při kterých dochází k síťování, k výměně informací a navazování spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti péče o ohrožené děti.
Dále vycházela ze závěrů výzkumu a příkladů dobré praxe projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, realizovaného Střediskem náhradní rodinné péče ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s., financovaného Nadací Sirius. Zkušenosti, které Nadace J&T a Nadace Sirius díky těmto aktivitám získaly, přivedly obě organizace k myšlence iniciovat novou zastřešující organizaci, která by byla odborným a srozumitelným partnerem v oblasti péče o ohrožené děti. Založení Asociace Dítě a Rodina tak bylo přirozeným vyústěním spolupráce neziskových organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti.