Členství v Asociaci

Členy Asociace se mohou stát právnické osoby, které působí v oblasti péče o ohrožené děti a které souhlasí s cíli a stanovami Asociace. Členství v Asociaci je dobrovolné, o přijetí člena Asociace rozhoduje její orgán – Výbor.

  • Pro řádné členství je nutné vyplnit přihlášku (ke stažení zde) a odeslat ji na adresu info@ditearodina.cz.
  • Výbor o přijetí hlasuje v nejbližším možném termínu a členství v Asociaci vzniká datem odsouhlasení.
  • Řádné členství je podmíněno úhradou členského poplatku, jehož výši stanovuje výbor Asociace. Pro rok 2022 je výše ročního poplatku stanovena na 2000 Kč.

Druhy členství v Asociaci:

  • řádné členství – právnické osoby působící v oblasti péče o ohrožené děti
  • čestné členství – fyzické osoby působící v oblasti péče o ohrožené děti či osoby veřejně činné v oblasti péče o ohrožené děti
  • podporující členství – právnická osoba, která se rozhodla finančně či jinak podporovat asociaci.