Změna financování ohrozí čerpání evropských fondů

Asociace spolu s dalšími neziskovými organizacemi reagovala na materiál upravující možnosti spolufinancování evropských fondů v programovém období 2021-2027, který byl předložen do meziresortního připomínkového řízení. Tyto fondy jsou klíčovým nástrojem pro podporu hospodářského růstu a snižování sociálních nerovností v české společnosti. Návrh předpokládá výrazné navýšení spolufinancování ze strany příjemců, mj. také nestátních neziskových organizací. Návrh na změnu přichází za situace, kdy se společnost potýká s vysokou inflací, a není možné předpokládat, že by poskytovatelé preventivních sociálních služeb byli schopni rychle zajistit požadovanou část rozpočtu pro spolufinancování projektů.

Důsledkem takové změny by bylo zásadní ohrožení poskytování služeb, které by tak musel zajistit stát. Kromě toho by mohlo dojít ke krácení celkových prostředků poskytnutých z rozpočtu EU, makroekonomický efekt takové úspory by tudíž byl spíše kontraproduktivní. Proto považujeme tento návrh za chybné a nesystémové řešení a vyzýváme ministra Stanjuru v otevřeném dopise, aby zajistil jeho přepracování a nastavení minimální míry spolufinancování a 0 %.

Nepovedlo se nám zobrazit soubor, ale můžete si ho stáhnout.

Naše další otevřené dopisy: