Výroční zprávy

Hlavní stránka > O nás > Co děláme > Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021

Klíčovým bodem naší činnosti v roce 2021 bylo prosazení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Nyní je třeba uvádět ji dennodenně do praxe...

Výroční zpráva 2020

Jsem velmi rád, že i přes náročné covidové období se nám podařilo intenzivně pracovat na systémových změnách v oblasti péče o rodinu a dítě.

Výroční zpráva 2019

Asociace i v roce 2019 pokračovala v rozhovorech s poslanci a zástupci ministerstev o potřebě transformace systému péče o ohrožené děti a dalších potřebných změnách.

Výroční zpráva 2018

V březnu 2018 jsme spustili internetovou petici „Děti patří do rodin, ne do ústavů“. Po čtyřech měsících petici podepsalo 15 000 osob.

Výroční zpráva 2017

Velice nás zarmoutilo srpnové rozhodnutí Vlády ČR nepřijmout záměr MPSV, který měl sjednotit systém péče o ohrožené děti a uzákonit věkový limit pro umisťování nejmenších dětí do ústavní péče.

Výroční zpráva 2016

Jsme potěšeni, že se smyslem, cíli a posláním se ztotožnilo dalších 23 organizací pracujících v oblasti péče o ohrožené děti. Ke konci roku bylo již 61 organizací, které se staly ...

Výroční zpráva 2015

Asociaci založilo sedm organizací, které se zabývají ochranou dětských práv a péčí o ohrožené děti u nás. Naším cílem je dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o tyto děti.