Výroční zprávy

Hlavní stránka > O nás > Co děláme > Výroční zprávy

ilustrační obrázek

Výroční zpráva Asociace Dítě a Rodina za rok 2022

Významným tématem roku 2020 byly nedostatečné kapacity a podfinancování sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Před tímto problémem jsme varovali...

ilustrační obrázek

Výroční zpráva Asociace Dítě a Rodina 2021

Klíčovým bodem naší činnosti v roce 2021 bylo prosazení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Nyní je třeba uvádět ji dennodenně do praxe...

ilustrační obrázek

Výroční zpráva Asociace Dítě a Rodina 2020

Jsem velmi rád, že i přes náročné covidové období se nám podařilo intenzivně pracovat na systémových změnách v oblasti péče o rodinu a dítě.

ilustrační obrázek

Výroční zpráva Asociace Dítě a Rodina 2019

I v roce 2019 jsme pokračovali v rozhovorech s poslanci a zástupci ministerstev o potřebě transformace systému péče o ohrožené děti a dalších nutných změnách.

ilustrační obrázek

Výroční zpráva Asociace Dítě a Rodina 2018

V březnu 2018 jsme spustili internetovou petici „Děti patří do rodin, ne do ústavů“. Po čtyřech měsících petici podepsalo 15 000 osob.

ilustrační obrázek

Výroční zpráva Asociace Dítě a Rodina 2017

Zarmoutilo nás rozhodnutí Vlády ČR nepřijmout záměr MPSV sjednotit systém péče o ohrožené děti a uzákonit věkový limit pro umisťování dětí do ústavní péče.

ilustrační obrázek

Výroční zpráva Asociace Dítě a Rodina 2016

S posláním Asociace se ztotožnilo dalších 23 organizací pracujících v oblasti péče o ohrožené děti a ke konci roku měla Asociace již 61 členů.

ilustrační obrázek

Výroční zpráva Asociace Dítě a Rodina 2015

Asociaci založilo sedm organizací, které se zabývají ochranou dětských práv a péčí o ohrožené děti. Naším cílem je dosáhnout zlepšení systému péče o tyto děti.