Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Takto obsáhlý dokument o tom, jak žijí pěstounské rodiny, dosud nebyl v ČR realizován. Podařilo získat údaje o 1500 dětí v péči téměř tisíce pěstounů.