Závěry pro ČR z 88. zasedání Výboru OSN pro práva dítěte

7. 9. 2021 skončilo zasedání Výrobu OSN pro práva dítěte, na němž se projednávalo, jak ČR plní cíle, k nimž se zavázala při podepsání Úmluvy o právech dítěte.