Nezapomínejme na pracovníky v sociálně-právní ochraně dětí

Musíme nyní apelovat na to, aby byli do dotačních titulů zahrnuti i pracovníci v sociálně-právní ochraně dětí, kteří poskytují služby ohroženým dětem.