Priority Asociace pro rok 2022

Klíčovým bodem naší činnosti v roce 2021 bylo prosazení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Ta byla na konci září schválena, nyní je však třeba ji uvést do praxe. Asociace chce mapovat problematické oblasti, úzce spolupracovat s MPSV na podpoře implementace novely ZSPOD, tak i na dalších následných změnách. Systémovým změnám se budeme věnovat i v rámci pracovních skupin k realizace Akčního plánu k Národní strategii ochrany práv a dětí.

I v příštím roce se budeme věnovat našim třem hlavním dlouhodobým tématům:

  • Rozvoj služeb prevence a podpory rodin s dětmi (mj. dostupné bydlení). Nadále budeme zdůrazňovat, že prevence a podpora dítěte v původní rodině je nejlepším a zároveň nejlevnějším způsobem, jak pomoci dítěti v ohrožení.
  • Zvyšování kvality systému náhradní rodinné péče (NRP). Věříme, že zvýšení příspěvku na doprovázení je klíčem k udržení odborníků a tím i celkové kvality NRP. Existuje mnoho organizací, které pomáhají náhradním rodinám, ale kvůli nedostatku finančních prostředků bohužel nemohou poskytovat skutečně komplexní balíček služeb.
  • Posílení spolupráce všech částí systému péče o ohrožené děti (prevence, NRP, pobytové služby). Všechny části systému péče o ohrožené děti spolu musí vzájemně spolupracovat a udržet pozornost u dítěte za všech okolností.

Kromě toho stále usilujeme o uzákonění věkové hranice 7 let pro umisťování dětí do ústavní péče a o transformaci pobytových zařízení na malé služby rodinného.

Novým tématem je ukotvení psychoterapie v sociální práci. V této souvislosti se chystáme se vyvolat jednání s MPSV a MŠMT, jehož cílem by bylo metodicky ukotvit povinnost zajistit ohroženému dítěti psychoterapii. Budeme upozorňovat na potřebu zvýšení kapacity dětských psychoterapeutů v celém systému SPOD a nutnosti systémového financování.

V rámci prosazování dětských práv doporučujeme, aby byl zřízen institut dětského ombudsmana.

Můžete si také stáhnout nezkrácený text dokumentu Směřování Asociace pro rok 2022.pdf

Další aktuality o fungování Asociace:

ilustrační obrázek
Aktuálně Výzkumy a statistiky

Jak vznikala novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

V červenci se na nás obrátili studenti politologie na FSV...

Aktuálně

Newsletter Asociace Dítě a Rodina – červen 2023

V otevřeném dopise předsedům vládních stran jsme vyjádřili svůj nesouhlas...

Aktuálně

Asociace se zúčastní doprovodného programu Metronome Prague

Asociace se zúčastní hudebního festivalu Metronome Prague, kde exkluzivně představí...

Aktuálně Otevřené dopisy

Neodkládejme konec kojeneckých ústavů a zvyšme mzdy sociálních pracovníků

Nesouhlasíme s návrhem, který umožňuje odložit konec kojeneckých ústavů až...

Aktuálně

Newsletter Asociace Dítě a Rodina – březen 2023

Novou tajemnicí se stala Iveta Dvořáková, která dříve pracovala jako...

Aktuálně

Na pozici tajemnice Asociace nastupuje Iveta Dvořáková

Na uvolněné místo tajemnice nastupuje zkušená projektová manažerka Iveta Dvořáková,...

ilustrační obrázek práce na počítači
Aktuálně

Asociace hledá tajemníka (tajemnici) / provozního manažera (manažerku)

Asociace hledá tajemníka (tajemnici) / provozního manažera (manažerku). Zašlete nám...

zástupci neziskových organizací se účastní workshopu Nadace OSF o advokačních strategiích
Aktuálně

Newsletter Asociace Dítě a Rodina – červen 2022

Jedním z hlavních témat, kterým jsme se v uplynulých měsících...

Aktuálně

25. listopadu proběhla 6. členská schůze

Ve čtvrtek 25. listopadu se prostřednictvím videokonference uskutečnila šestá členská...