Preventivní služby pro rodiny s dětmi

V roce 2020 bylo do kojeneckých ústavů umístěno více než 550 dětí, ve všech ústavech v ČR ovšem dlouhodobě žije přibližně 8 000 dětí. U dvou třetin nejmenších dětí je důvodem sociální situace rodiny nebo nekompetentnost rodičů se o ně postarat.

Primárně je tedy nutné nejprve podpořit rodiče pomocí rozvoje a podpory komunitních služeb tak, aby se o své dítě uměli postarat a dítě nemuselo být umístěno mimo rodinu. A to je hlavní přínos preventivních služeb: jsou nejefektivnější, pro dítě nejvýhodnější a finanční náklady tvoří zlomek jen toho, co stojí umístit dítě do náhradní rodinné péče, nebo dokonce do dětského domova.

Podle struktury výdajů na péči o ohrožené děti (Macela, 2018) představují preventivní služby jen 8 % celkových nákladů, naopak nejvíce peněz stojí ústavní péče (42 % všech nákladů). Ve správně fungujícím systému by to však mělo být obráceně: hlavní pozornost se musí věnovat prevenci, protože je v zájmu dítěte a vykazuje největší efektivitu vložených nákladů.

Zatímco takzvané sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi stojí u jedné rodiny 23 355 korun, umístění jednoho dítěte do pěstounské péče vychází na 314 460 Kč a do dětského domova pro děti do 3 let dokonce 892 000 korun (Lumos, 2018).

Až v případech, kdy dítě u svých vlastních rodičů nemůže zůstat, je nezbytné zajistit mu rodinu náhradní. Tento postup nejen odpovídá legislativě České republiky i mezinárodním úmluvám, ale zejména naplňuje nezpochybnitelné právo dítěte na rodinu.

V úvahu přichází pěstounská péče, ať už přechodná (pro nejmenší děti), zprostředkovaná nebo u příbuzných, anebo osvojení (nebo též adopce) – více o náhradní rodinné péči zde.

Příspěvky o preventivních službách

Vědecké poznatky o raném vývoji (The Science of Early Childhood Development)

„Zkušenosti z raného dětství, a dokonce i před narozením, významně formují naše schopnosti učení, chování, ...

Základy celoživotního zdraví (The Foundations of Lifelong Health)

„Selský rozum říká, že co se stane v raném dětství, tvoří základ pro vše, co ...

Dopady negativních zkušeností v raném věku na další vývoj dítěte (The Impact of Early Adversity on Children´s Development)

Co opomenete u dítěte v raném dětství, budete později jen těžko napravovat: „Je to jako ...

Toxický stress poškozuje zdravý vývoj dítěte (Toxic Stress Derails Healthy Development)

V posledním videu série odborníci z Harvardu vysvětlují, co se odehrává v těle, když zažívá ...

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy (The Science of Neglect)

„Série přesvědčivých experimentů prokázala, že když pečující osoba najednou přestane vnímat podněty dítěte, jeho reakce ...

Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

V lednu 2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Asociace požádala ...

Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Takto obsáhlý dokument o pěstounech, jejich dětech a životech těchto rodin dosud nebyl v České ...

Analýza čerpání příspěvku na výkon pěstounské péče

Příspěvek na výkon pěstounské péče činí 48 000 Kč ročně na jednu rodinu. Dle finanční ...

Výzkum společnosti Median pro Nadaci Sirius: Co říká česká veřejnost o kojeneckých ústavech?

Češi jsou jednoznačně přesvědčeni o tom, že ústavní péče není pro malé děti ideální a ...

Exkluzivní výzkum Medianu: každý třetí Čech by uvažoval o pěstounské péči po vychování vlastních dětí

Nadace Sirius zadala průzkum veřejného mínění na téma náhradní rodinné péče ve snaze podpořit diskuzi ...

NZIS: Přehled činnosti dětských center a dětských domovů pro děti do tří let (2007-2015)

Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno ...