Základy celoživotního zdraví (The Foundations of Lifelong Health)

„Selský rozum říká, že co se stane v raném dětství, tvoří základ pro vše, co následuje,“ říká MUDr. Jack P. Shonkoff, ředitel Centra pro vývoj dítěte na Harvardské univerzitě. „Nyní ovšem zažíváme revoluci v biologickém výzkumu, protože začínáme rozumět, proč tomu tak je, a to na molekulární úrovni.

V tomto videu odborníci z Harvardu vysvětlují, že základy celoživotního zdraví jsou postaveny v raném dětství.Chronické stresy se odrážejí ve zdravotních problémech. Děti, které byly zneužívány nebo zanedbávány, anebo které nezažily stálou rodičovskou péči, vykazují v pozdějším věku řadu potíží: nedostatky emocionální kontroly, problémy s učením, ale i zdravotní problémy, jako je obezita, cukrovka či kardiovaskulární onemocnění.

Jak tedy ovlivnit zdravý vývoj už od raného dětství?

Vědci identifikovali tři pilíře zdravého vývoje:

  • vřelé vztahy a podnětné prostředí, ve kterém dítě žije,
  • bezpečné prostředí pro hru a život bez toxických látek včetně tabákového kouře,
  • kvalitní a vyvážená strava.