Výzva expertů poslancům a senátorům k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Asociace Dítě a rodina se připojuje k výzvě 90 expertů (lékařů, psychologů, odborníků ze sociální oblasti) k rychlému projednání novely zákona o sociálně právní ochraně dětí a klíčových pozměňovacích návrhů.

Další tiskové zprávy a otevřené dopisy: