Toxický stress poškozuje zdravý vývoj dítěte (Toxic Stress Derails Healthy Development)

V posledním videu série odborníci z Harvardu vysvětlují, co se odehrává v těle, když zažívá stres. A jak je možné, že může stres v rané fázi vývoje dítěte ovlivnit jeho zdravotní i psychický stav na celý život.

Naučit se zvládat stres je důležitou součástí zdravého vývoje. Při stresu se aktivuje systém stresové reakce: mozek a srdce reagují na negativní podněty, zvyšuje se tepová frekvence, stoupá hladina stresových hormonů. To platí pro dospělého i pro dítě.

Když se dítě po chvíli díky reakci dospělého uklidní, stresová reakce odezní a tělo se vrátí do normálu. Co se ale děje u dětí, které jsou zneužívány nebo v ústavech zažívají dlouhodobou absenci primárního pečovatele?

Stresová reakce zůstává aktivována dlouhodobě, a pokud i nadále nedochází k odezvě ze strany dospělého, probíhá u dítěte přetěžování vývojových systémů. Dítěti zůstávají závažné celoživotní následky. Vědci tomu říkají toxický stres.

Vědecké výzkumy ukazují, že dlouhodobá aktivace stresových hormonů v raném dětství ovlivňuje ty oblasti mozku, které jsou vyhrazené pro učení se a uvažování: dochází v nich k oslabení a snížení počtu nervových spojení.

Toxickému stresu se lze vyhnout tak, že dítěti vytvoříme prostředí, které je pečující, stabilní a podnětné. Tedy opak toho, co mohou nabídnout ústavy.