Závěry pro Českou republiku z 88. zasedání Výboru OSN pro práva dítěte

Sedmého září 2021 skončilo zasedání Výrobu OSN pro dětská práva, na němž zástupci OSN a České republiky (v čele s vládní zmocněnkyní pro lidská práva) […]