Výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Takto obsáhlý dokument o pěstounech, jejich dětech a životech těchto rodin dosud nebyl v České republice realizován. Celkem se podařilo anonymně získat údaje o tisíci pěstounů, v jejich péči bylo téměř 1500 dětí.