NZIS: Přehled činnosti dětských center a dětských domovů pro děti do tří let (2007-2015)

Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno 1 666 dětí, z toho 95 % dětí bylo přijato do dětských domovů…