Priority Asociace pro rok 2022

Klíčovým bodem naší činnosti v roce 2021 bylo prosazení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Ta byla na konci září schválena, nyní je však třeba ji uvést do praxe. Asociace chce mapovat problematické oblasti, úzce spolupracovat s MPSV na podpoře implementace novely ZSPOD, tak i na dalších následných změnách. Systémovým změnám se budeme věnovat i v rámci pracovních skupin k realizace Akčního plánu k Národní strategii ochrany práv a dětí.

I v příštím roce se budeme věnovat našim třem hlavním dlouhodobým tématům:

  • Rozvoj služeb prevence a podpory rodin s dětmi (mj. dostupné bydlení). Nadále budeme zdůrazňovat, že prevence a podpora dítěte v původní rodině je nejlepším a zároveň nejlevnějším způsobem, jak pomoci dítěti v ohrožení.
  • Zvyšování kvality systému náhradní rodinné péče (NRP). Věříme, že zvýšení příspěvku na doprovázení je klíčem k udržení odborníků a tím i celkové kvality NRP. Existuje mnoho organizací, které pomáhají náhradním rodinám, ale kvůli nedostatku finančních prostředků bohužel nemohou poskytovat skutečně komplexní balíček služeb.
  • Posílení spolupráce všech částí systému péče o ohrožené děti (prevence, NRP, pobytové služby). Všechny části systému péče o ohrožené děti spolu musí vzájemně spolupracovat a udržet pozornost u dítěte za všech okolností.

Kromě toho stále usilujeme o uzákonění věkové hranice 7 let pro umisťování dětí do ústavní péče a o transformaci pobytových zařízení na malé služby rodinného.

Novým tématem je ukotvení psychoterapie v sociální práci. V této souvislosti se chystáme se vyvolat jednání s MPSV a MŠMT, jehož cílem by bylo metodicky ukotvit povinnost zajistit ohroženému dítěti psychoterapii. Budeme upozorňovat na potřebu zvýšení kapacity dětských psychoterapeutů v celém systému SPOD a nutnosti systémového financování.

V rámci prosazování dětských práv doporučujeme, aby byl zřízen institut dětského ombudsmana.

Můžete si také stáhnout nezkrácený text dokumentu Směřování Asociace pro rok 2022.pdf


Kategorie: