Podporujeme požadavek na zrušení ústavní péče

„Již třicet let se snažíme s mnoha ostatními, aby rodinná péče převládla nad péčí ústavní, aby v naší zemi byly napraveny křivdy z 50. let, kdy tyto ústavy vznikaly, daleko od obcí, v konfiskovaných zámcích a vilách. A zde dosud vyrůstají a žijí ve velkých skupinách opuštěné děti a lidé s jakýmkoliv handicapem či osamělí,“ říká předsedkyně Asociace Dítě a Rodina a ředitelka Střediska náhradní rodinné péče PhDr. Věduna Bubleová. „Vědecké výzkumy potvrzují, co víme všichni, kteří v této oblasti pracujeme: pobyt v ústavu zásadně poškozuje zdravý vývoj a má dlouhodobé životní následky.“

Další tiskové zprávy: