Na pozici tajemnice Asociace nastupuje Iveta Dvořáková

K 28. únoru ukončila svoje působení v Asociaci naše kolegyně Anna Krbcová. Funkci tajemnice vykonávala pět let, proto bychom jí tímto rádi poděkovali za ohromnou dávku energie, s jakou se vždy pouštěla do práce. Přejeme Aničce úspěšné pokračování její kariéry.

Na uvolněné místo tajemnice nastupuje zkušená projektová manažerka Iveta Dvořáková, někdejší vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Prostor plus o.p.s.. Těšíme se na spolupráce a věříme, že se nám podaří dosáhnout dalších úspěchů nejen v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.