Dopady negativních zkušeností v raném věku na další vývoj dítěte (The Impact of Early Adversity on Children´s Development)

Co opomenete u dítěte v raném dětství, budete později jen těžko napravovat: „Je to jako otvírat půltunové dveře – půjde to, ale s enormním vypětím,“ říká Charles A. Nelson, Ph. D., z lékařské fakulty Harvardské univerzity. V tomto videu mluví různí odborníci o prvních letech života dítěte. Jasný závěr zní: co se stane do tří, čtyř či pěti let věku, je zcela zásadní pro další vývoj až do dospělosti.

Výzkumy ukazují, že dlouhodobý stres v raném dětství mění stavbu mozku. Vzniká v něm méně nervových spojení. To může mít dopad na chování, učení, ovlivňovat fyzické i mentální zdraví. Nejdůležitějším faktorem pro pozitivní zkušenosti u malých dětí, je citlivý dospělý, který je trvale přítomen v životě dítěte. Ten umožňuje dětskému mozku zažívat nadšení z učení a podporuje zdravý vývoj dítěte.