Výzkum společnosti Median pro Nadaci Sirius: Co říká česká veřejnost o kojeneckých ústavech?

Češi jsou jednoznačně přesvědčeni o tom, že ústavní péče není pro malé děti ideální a preferovali by jejich umístění do rodinné péče. Zároveň se veřejnost domnívá, že se český systém péče o ohrožené děti nedokáže bez ústavů obejít. Ukazuje se však, že mezi širokou veřejností převládá poněkud zkreslená představa o tom, kdo vlastně ohrožené děti jsou.

Podrobné informace najdete ve zprávě Nadace Sirius níže.