By jan.kostalek

Showing 10 of 30 Results

Výroční zpráva 2018

V březnu 2018 jsme spustili internetovou petici „Děti patří do rodin, ne do ústavů“. Po čtyřech měsících petici podepsalo 15 000 osob.

Výroční zpráva 2017

Velice nás zarmoutilo srpnové rozhodnutí Vlády ČR nepřijmout záměr MPSV, který měl sjednotit
systém péče o ohrožené děti a uzákonit věkový limit pro umisťování nejmenších dětí do ústavní péče.

Výroční zpráva 2016

Jsme potěšeni, že se smyslem, cíli a posláním se ztotožnilo dalších 23 organizací pracujících v oblasti péče o ohrožené děti. Ke konci roku bylo již 61 organizací, které se staly členy Asociace.

Výroční zpráva 2015

Asociaci založilo sedm organizací, které se zabývají ochranou dětských
práv a péčí o ohrožené děti u nás. Naším cílem je dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o tyto děti.