By jan.kostalek

Showing 10 of 33 Results

Newsletter – prosinec 2022

Také na základě našeho otevřeného dopisu vláda schválila zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče a příspěvku pro zřizovatele ZDVOP o 10 %. Od nového roku tak bude příspěvek na doprovázení činit 59 400 Kč.

Počet dětí v ústavech klesá, chybí však prostředky na prevenci odebírání dětí z rodin

Asociace vyzývá k valorizaci příspěvku na výkon pěstounské péče a příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Těchto služeb se netýká chystané dofinancování sociálních služeb, zůstávají tak jediné, kterým v tomto roce nebudou pokryty zvýšené provozní náklady.

Newsletter – září 2022

Významnou část naší práce představovala komunikace ohledně sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Na konci června jsme odeslali otevřený dopis ministru Jurečkovi, následně jsme se prostřednictvím otevřeného dopisu obrátili na jednotlivé kraje…