By admin

Showing 10 of 11 Results

Priority Asociace pro rok 2022

Klíčovým bodem naší činnosti v roce 2021 bylo prosazení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Ta byla na konci září schválena, nyní je však třeba ji uvést do praxe. Asociace […]