Newslettery

Hlavní stránka > O nás > Co děláme > Newslettery

Newsletter Asociace Dítě a Rodina – červen 2023

V otevřeném dopise předsedům vládních stran jsme vyjádřili svůj nesouhlas s možností provozovat dětské domovy pro děti do tří let až do konce roku 2026.

Newsletter Asociace Dítě a Rodina – březen 2023

Novou tajemnicí se stala Iveta Dvořáková, která dříve pracovala jako vedoucí NZDM kolínské organizace Prostor plus a má zkušenosti jako projektová manažerka.

Newsletter Asociace Dítě a Rodina – prosinec 2022

Rozhodnutím vlády se navyšují příspěvky v oblasti pěstounské péče. Od nového roku bude příspěvek na doprovázení činit 59 400 Kč.

Newsletter Asociace Dítě a Rodina – září 2022

Významnou část naší práce představovala komunikace ohledně sociálně aktivizačních služeb. Na konci června jsme odeslali otevřený dopis ministru Jurečkovi,

zástupci neziskových organizací se účastní workshopu Nadace OSF o advokačních strategiích

Newsletter Asociace Dítě a Rodina – červen 2022

Jedním z hlavních témat, kterým jsme se v uplynulých měsících věnovali, byly nedostatečné kapacity a podfinancování sociálně-aktivizačních služeb.

Newsletter Asociace Dítě a Rodina – březen 2022

V prosinci se předseda Asociace David Svoboda stal členem pracovní skupiny MPSV pro náhradní péči v rámci Akčního plánu k Národní strategii ochrany práv dětí.

Newsletter Asociace Dítě a Rodina – září 2021

Dosáhli jsme přijetí novely zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí. Dětské domovy mají tři roky, aby se transformovaly na specializovaná zařízení..