Ministerstvo zveřejnilo metodiku doprovázení pěstounů

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo metodický materiál týkající se náhradní rodinné péče určený všem obecním úřadům, jejich oddělením sociálně-právní ochrany dětí a organizacím, které poskytují doprovázení pěstounským rodinám. Dokument nazvaný „Doprovázení osob pečujících, osob v evidenci a jim svěřených dětí“ vznikl ve spolupráci s doprovodkami, orgány SPOD a s inspektory SPOD.

Snahou této metodiky je sjednotit postupy zúčastněných stran a přehledně shrnout možnosti doprovázení pro praxi. MPSV v první řadě připomíná, že „odebrání dítěte z vlastní rodiny se považuje za poslední možné řešení“, které by mělo trvat pouze omezenou dobu. Ministerstvo dále definuje kompetence klíčového pracovníka, který je zodpovědný za navázání důvěrného vztahu s pěstouny. Metodika se také věnuje doporučeným postupům při změnách dohody o výkonu pěstounské péče a při ukončení spolupráce.

Nepovedlo se nám zobrazit soubor, ale můžete si ho stáhnout.

Přečtěte si další články týkající se doprovázení: