Harvardská videa

Asociace Dítě a Rodina požádala prestižní Harvardovu univerzitu o možnost přeložit krátká videa o výsledcích výzkumu předních vědců v oblasti vývoje v raném dětství a negativních vlivů na další život člověka. Patří sem i negativní dopad ústavní péče na další rozvoj osobnosti.

Díky spolupráci Nadace Sirius a odbornému zajištění PhDr. Lenky Šulové, působící na Univerzitě Karlově, finanční podpoře Nadace J&T, MPSV, společností Nationale-Nederlanden a České Radiokomunikace, a.s., jsme se stali garantem českého překladu a můžeme české veřejnosti či specialistům zpřístupnit závěry světových kapacit z Harvardovy univerzity.

V následujících videích odborníci z Centra pro vývoj dítěte Harvardovy univerzity vysvětlují, jak zásadním okamžikem života je rané dětství. Závěr je jednoznačný: co zažijeme v dětství, v dobrém i zlém, se promítne do našeho dalšího vývoje. Stres v raném dětství způsobený například odloučením od rodiny, zanedbáváním či týráním, má prokazatelný vliv na strukturu nervových buněk. Důsledkem je větší riziko závislosti na drogách a alkoholu, depresí, ale i kardiovaskulárních chorob.

I proto podporujeme stanovení věkové hranice pro umisťování dětí do ústavní péče. Dítě do 3 let, ideálně ale do 7 let věku z biologické podstaty potřebuje blízkého, tzv. primárního pečovatele, a pokud jím nemůže být rodič nebo jiný člen nejbližší rodiny, pak mohou dítěti zajistit dobré základy pro další rozvoj pěstounské rodiny.

Pomozte nám sdílet názory odborníků a změnit v České republice přežívající systém z doby komunismu. Stovky nejmenších dětí odložených do ústavů potřebují i vaši pomoc, i když si o ni nedokáží říct.

Vědecké poznatky o raném vývoji (The Science of Early Childhood Development)

„Zkušenosti z raného dětství, a dokonce i před narozením, významně formují naše schopnosti učení, chování, ...

Základy celoživotního zdraví (The Foundations of Lifelong Health)

„Selský rozum říká, že co se stane v raném dětství, tvoří základ pro vše, co ...

Dopady negativních zkušeností v raném věku na další vývoj dítěte (The Impact of Early Adversity on Children´s Development)

Co opomenete u dítěte v raném dětství, budete později jen těžko napravovat: „Je to jako ...

Toxický stress poškozuje zdravý vývoj dítěte (Toxic Stress Derails Healthy Development)

V posledním videu série odborníci z Harvardu vysvětlují, co se odehrává v těle, když zažívá ...

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy (The Science of Neglect)

„Série přesvědčivých experimentů prokázala, že když pečující osoba najednou přestane vnímat podněty dítěte, jeho reakce ...