Dofinancování sociálních služeb neřeší preventivní služby

Oceňujeme, že se MPSV chystá dofinancovat provozní náklady poskytovatelů sociálních služeb. Zároveň však důrazně apelujeme, aby předmětem dofinancování nebyla pouze zařízení sociálních služeb, ale aby byly vyčleněny prostředky i na preventivní služby.

Oblast preventivních služeb je současnou situací zasažena natolik, že zde není dostatek prostředků již ani na mzdy. Asociace provedla průzkum mezi svými organizacemi a situace je kritická, protože organizace tento rok dostaly ještě méně prostředků než vloni (nejčastěji v rozmezí 11 až 25 %) a musí propouštět. Hrozí tak, že celý už tak podfinancovaný a křehký systém péče o ohrožené děti a jejich rodiny se zhroutí.

Přitom pomoc potřebuje čím dál více rodin – bez ní bude řešení pro ně i pro stát buď horší, nebo dražší. Právě preventivní, sociálně aktivizační služby svým charakterem umí nejlépe na tyto situace reagovat – pomáhají rodinám přímo v domácnostech, umí zmapovat rizika i zdroje rodiny. V současné době také plní významnou roli při pomoci uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny.

Nepovedlo se nám zobrazit soubor, ale můžete si ho stáhnout.

Foto: Stanmott, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0