Bez valorizace příspěvků jsou ohroženi pěstouni i děti vyžadující okamžitou pomoc

Ocitáme se v situaci, kdy je zásadním způsobem ohroženo další fungování služeb pro pěstounské rodiny a krizových zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (například tzv. Klokánky). To může vést k uzavírání krizových služeb pro děti, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí postarat, k ukončování pěstounské péče a následnému zvyšování počtu dětí v dlouhodobé ústavní péči.

Služby sociálně-právní ochrany dětí jsou dlouhodobě opomíjenou oblastí, jejich činností přitom dochází k významné úspoře státních výdajů, které by musely být jinak vynaloženy v případě umístění dítěte do dlouhodobé ústavní péče (pěstounská péče 20 805 Kč, ZDVOP 25 849 Kč versus ústavní péče 59 409 / dítě / měsíc). Je tedy v zájmu péče o ohrožené děti i v zájmu státního rozpočtu tyto služby udržet a podporovat. Proto je nezbytné provést úpravu nařízení vlády a navýšit státní příspěvek na výkon pěstounské péče a státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP minimálně o 20 %.

Foto: Packa, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Nepovedlo se nám zobrazit soubor, ale můžete si ho stáhnout.