Argumentář k nákladovosti na výkon pěstounské péče

Asociace reagovala na odpověď ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky na otevření dopis, který jsme mu adresovali na začátku dubna. V něm jsme vyjádřili svůj nesouhlas s některými body právě projednávané novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Konkrétně jsme požadovali bezodkladné navýšení příspěvku na výkon pěstounské péče (doprovázení) nad rámec uvedený v novele zákona a zrušení kojeneckých ústavů pro děti do tří let k datu 31. 12. 2024, bez přechodného období.

Připomněli jsme, že v roce 2013 byl příspěvek na doprovázení stanoven na 48 000 Kč a později byl valorizován pouze jednou, a to na 54 000 Kč. Všechny provedené analýzy nicméně dospěly k ideální výši 80 až 100 tisíc Kč. Ministra Jurečku jsme požádali o možnost setkání a diskuse. Na závěr jsme předložili stručné shrnutí intervencí za poslední tři roky, kterými opakovaně poukazujeme na nutnost věnovat zmíněným oblastem pozornost pro efektivní dopady péče o ohrožené děti:

  1. Od roku 2020 aktivně podporujeme svými stanovisky požadavek na zrušení ústavní péče pro děti do 3 let.
  2. Důsledkem koronavirové krize výrazně přibylo dětí v ohrožení. Hrozilo přeplnění ústavů a nárůst případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Proto jsme se počátkem roku 2021 připojili k výzvě expertů adresované poslancům a senátorům k rychlému projednání novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, kde jsme mimo jiné vyzývali k uvolnění kapacit k posílení sítě služeb pro ohrožené rodiny.
  3. Apelovali jsem na přijetí zákona stanovující věkový limit pro umisťování dětí do ústavů v předchozím volebním období. Za návrhem stály poslanci z ANO, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP09.
  4. Asociace také upozorňovala na systémový problém kapacity a financování preventivních sociálně aktivizačních služeb (dále SAS) pro rodiny s dětmi. Přitom pávě SAS prokázaly své opodstatnění v období koronavirové krize, nejistoty z války na Ukrajině a při současném zvyšování cen.
  5. Otevřeným dopisem jsme v loňském roce vyzvali vládu k valorizaci státního příspěvku na výkon pěstounské péče a státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Tyto služby zůstaly jedinými, kterých se netýkalo chystané dofinancování sociálních služeb, a hrozilo, že nebudou mít pokryty zvýšené provozní náklady.
  6. Podzimní konference členských organizací Asociace připomněla setrvalý stav odebíraní dětí z biologických rodin, který se nedaří změnit. Odborníci Asociace opět upozorňovali na nedostatečně fungující záchytnou síť preventivních služeb pro rodiny s dětmi. Druhým projednávaným tématem byl požadavek na zrušení kojeneckých ústavů.
  7. V letošním roce jsme prostřednictvím otevřeného dopisu adresovaného předsedům pětikoalice, žádali o stanovisko k návrhu současné novely zákona SPOD, která pracovala s variantou prodloužení provozu ústavních institucí pro děti do tří let s přechodným obdobím dalších dvou let. Současně jsme poukázali na nedostatečnost navrhovaného navýšení příspěvku na výkon pěstounské péče.

Nepovedlo se nám zobrazit soubor, ale můžete si ho stáhnout.

Naše další otevřené dopisy: